Historie
 
 


Díky iniciativě učitelů Josefa Burjánka, Bohumila Koukala a Karla Šmehlíka vznikla roku 1919 Tělovýchovná
jednota Sokol. Podnětem bylo cvičení členů Sokola ze Zbýšova a dalších obcí, které v Milešovicích proběhlo 11.
května 1919. Prvním starostou se stal obchodník Jan Veselka, náměstkem Jakub Bogdálek, jednatelem Vojtěch
Hřib, pokladníkem Josef Florián a hospodářem Josef Kropáček.

Ihned po založení vstoupilo do milešovského Sokola celkem šedesát pět osob (třicet mužů a třicet pět žen)
rozdělených do pěti základních skupin (dospělí: muži a ženy, dorostenci a dorostenky, žáci); cvičení se konala ve
školní tělocvičně. Jednota požádala ředitelství lichtensteinského panství o dřevo na stavbu sokolovny; žádost
byla kladně vyřízena a dřevo poskytnuto s poloviční slevou. Stavba měla být původně zahájena v květnu 1920,
avšak ještě v srpnu téhož roku nebylo dřevo zaplaceno. Ke stavbě vůbec nedošlo a dřevo bylo rozprodáno
členům spolku.

Činnost se záhy rozrostla i o pořádání přednášek, divadelních představení a okrskových a župních cvičení. Prvotní
nadšení však záhy opadlo. Na počátku roku 1921 měl Sokol již jen sedmnáct přispívajících členů. V dalších
letech činnost jednoty prakticky ustala: členové nejevili o práci ve spolku takřka žádný zájem. Scházelo se pouze
představenstvo, které si opakovaně stěžovalo na nepřátelství v obci. Mnoho původně naplánovaných akcí se
vůbec neuskutečnilo. Ani za pozdějších starostů nedochází k obratu k lepšímu. Členská základna se pohybuje v
rozmezí od dvaceti do třiceti členů. Teprve v druhé polovině třicátých let se situace zplenila a Sokol získává
nové členy.

9. července 1939 tak mohla proběhnout oslava dvaceti let existence jednoty. Po roce 1948 přišel kolaps a
radikální útlum činnosti. Původní hřiště, které se rozkládalo v trati Pod lihovarem, bylo přeměněno na pole. Až v
roce 1955 bylo opět upraveno jako hřiště, ale bylo velmi málo využíváno. Teprve v roce 1958 byl zásluhou A.
Pektora, A. Plchouta a B. Křivánka založen oddíl kopané Sokola Milešovice. Hřiště bylo upraveno, byly nakoupeny
branky, sítě, míče a výstroj pro hráče. Mužstvo bylo přihlášeno do soutěže IV. třídy. Záhy začalo hrát i mužstvo
dorostu. Oddíl kopané pak uspořádal i tradiční anenské hody.

Rok 1960 přinesl další krizi. V lednu sice byla zahájena pravidelná cvičení starších žaček, dorostenek, dorostenců
a žen, ale nepodařilo se zajisti cvičební nářadí a zájem tak rychle ochabl. Krom toho byl rozpuštěn i oddíl kopané
a někteří hráči odešli do Šaratic.

O pět let později měl Sokol opět již 79 členů, předsedou byl Jaroslav Langerský. V oddílu kopané působily
všechny věkové kategorie: žáci, dorost i mužstvo. V roce 1967 byla zahájena výstavba šaten a sociálních
zařízení. Členové Sokola odpracovali téměř tisíc brigádnických hodin. Kabiny byly plně dokončeny až v roce 1972.

V roce 1983 hráli milešovští fotbalisti soutěž III. třídy a průměrnými výsledky. Rovněž se v rámci organizace hrál
i stolní tenis. Již závěrem osmdesátých let se projevila krize v činnosti, která se později ještě prohloubila.
Organizace tak zažívala další období útlumu.
TJ Sokol v Milešovicích